HALLO Haghorst is een werkgroep die zich inzet voor zorg en welzijn van jong en oud in Haghorst. HALLO Haghorst vindt het belangrijk dat we in Haghorst er voor elkaar zijn en met elkaar in contact komen en blijven. Ze bieden informatieavonden rond zorg, welzijn en wonen aan. Ook organiseert HALLO Haghorst diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld:

- De koffie-inloop

- Samen eten

- Haghorst Hapt

- Burendag

- Kerst-inn

Soms wordt voor de activiteiten een bijdrage gevraagd.