De energiecoaches van Haghorst Ad Stabel en Wim Diepstraten aan het woord.

Waarom zijn energiecoaches voor de Kernen aangesteld?

Energie coöperatie Hilverstroom heeft vanuit haar doelstelling samen met de Gemeente Energiehuis-Hilvarenbeek opgezet. Doelstelling van Hilverstroom is samen met de inwoners de energietransitie vorm geven. Met elkaar, door elkaar en voor elkaar.

Hilverstroom gelooft er in dat dat lukt als de ondersteuning van dichtbij kan worden georganiseerd en geleverd. Dus in alle kernen ook Energiecoaches

Energiecoaches in de kern Haghorst zijn Wim Diepstraten en Ad Stabel.

Wat is jullie specifieke taak als energiecoaches van en voor Haghorst.

De taak van de Energiecoach is via een keukentafelgesprek informatie aan te reiken en samen met de bewoner te kommen tot een stappenplan om energie te besparen en de woning te verduurzamen.

Een Energiecoach is inzetbaar in de gehele gemeente en zoveel mogelijk in de eigen kern. Hij of zij kan binnen de kern binnen zijn vereniging, buurt, familie, aan de “borreltafel” en met een artikel in de nieuwsbrief het doel en resultaat mee uitdragen zodat alle inwoners het bestaan van de Energiecoach ook te weten komen.

Zijn er kosten verbonden aan het krijgen van een advies?

Energiecoaches zetten zich vrijwillig in. De waarde van een energiecoachbezoek zal in de commerciële markt al snel ca €150,- bedragen. Vooralsnog heeft de Gemeente het mogelijk gemaakt dat het Energiehuis ca 300 Energiebezoeken gratis kan aanbieden. Hiervan hebben al 220 inwoners gebruik gemaakt.

Daarna zal Energiehuis een bijdrage vragen van ca €30,- per bezoek. Bijna alle kosten die het Energiehuis maakt worden via een bijdrage van de Gemeente (ca75%) en de Rabobank (ca25%) betaald.

Hoe kunnen mensen contact met jullie opnemen?

Men kan alle vragen over energiebesparen/verduurzamen stellen aan Energiehuis-Hilvarenbeek. Dat kan:

  • Via de telefoon 013 - 2340555 (tijdens kantooruren)
  • Via de mail: info@energiehuis-hilvarenbeek.nl
  • Via vrije-inloop op Vrijthof-11 op vrijdag van 13-16uur en op zaterdag van 10-13uur

Energiehuis heeft een eigen website www.energiehuis-hilvarenbeek.nl

We organiseren voor dorpscoöperaties, buurtschappen en verenigingen presentaties en thema bijeenkomsten. Ook via de Energiecoach uit de kern kan contact gelegd worden met Energiehuis-Hilvarenbeek.