Informatie-avond over De Welder 2: Inrichtingsplan/Proefverkaveling:

Ca. 75 woningen - vrijstaande woningen - twee-onder-een-kapwoningen rijwoningen
rug-aan-rug woningen - maximaal 2 bouwlagen met kap - Veel groen, waterberging


Ontwerpbestemmingsplan De Welder 2

Informatie over De Welder 2

Het bestemmingsplan betreft een uitbreiding van de woonwijk De Welder, met circa 52 woningen. Het plangebied ligt aan de westzijde van de kern Haghorst. Op de verbeelding van het plan staat de exacte begrenzing aangegeven.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de volgende knop: