Samenlevingsakkoord 2022 - 2026

Op donderdag 16 juni 2022 heeft de gemeenteraad het samenlevingsakkoord vastgesteld. Het samenlevingsakkoord vormt de basis voor het programma van de gemeenteraad in de komende vier jaar.

Hierin staat op hoofdlijnen wat de raad deze raadsperiode wil bereiken.