Gemeenteraad en commissies

Raads- en commissieleden

De gemeenteraad is 'de baas' in een gemeente. Zij beslissen over de plannen. Bijvoorbeeld hoeveel belasting u betaalt en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Het college van burgemeester en wethouders voert de plannen uit en legt de raad uit hoe ze dat gedaan hebben.

In de gemeente Hilvarenbeek heeft de gemeenteraad 17 leden. De raadsleden worden elke vier jaar rechtstreeks gekozen door inwoners van Hilvarenbeek. Sinds maart 2022 bestaat de gemeenteraad uit:

HOI Werkt (9 zetels)

VVD (5 zetels)

CDA (3 zetels).

In maart 2026 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Wil Vennix van VVD is plaatsvervangend voorzitter. De griffier adviseert de gemeenteraad